Links

 

  

www.cultureelerfgoed.nl – Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

www.agrarischerfgoed.nl – Agrarisch Erfgoed Nederland, overkoepelende organisatie van boerderijenstichtingen

www.agriwiki.nl – website met informatie over agrarisch erfgoed, boerderijen en erven

www.libau.nl – onafhankelijke adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit in Groningen en Drenthe; contactpersoon Monumentenwacht en Steunpunt Cultureel Erfgoed: Corrie Boer

www.provinciegroningen.nl/loket/subsidies/cultuur/restauratie-rijksmonumenten/ – toelichting over de subsidieregeling  Budget Restauratie Rijksmonumenten van de provincie Groningen

www.heemschut.nl – landelijke erfgoedvereniging

www.stichtingmenm.nl – stichting voor historische bouwmaterialen en bouwhistorisch onderzoek in Groningen