Links

Het Boerderijenfonds heeft drie korte inspirerende filmpjes gemaakt waarin elementaire kennis over het boerenerf toegankelijk wordt gemaakt voor boerderij-eigenaren. Bij herbestemmingsplannen wordt vaak te weinig ingespeeld op de cultuurhistorie van het erf en de relatie tussen erf en landschap. Meer kennis over het boerenerf kan bijdragen aan een zorgvuldige ontwikkeling van het erf bij herbestemming van historische boerderijen.

In drie afleveringen (elk ongeveer 9 minuten) nemen landschapsarchitecten/erfontwerpers Greet Bierema, Stieneke van der Wal en Anneke Coops de kijker mee langs zes verschillende boerenerven, verspreid over het land. Aan bod komen onderwerpen als de traditionele indeling in voor- en achtererf, de combinatie van wonen en werken, de geschiedenis als inspiratiebron voor ontwikkeling en de relatie tussen erf en het omringende landschap.

Aflevering 1: Wonen en werken op één plek: voor en achter

Aflevering 2: De geschiedenis als inspiratie

Aflevering 3: Erf en landschap


  


De geschiedenis van de Groninger boerderij: van slapen naast de koeien tot prachtige slingertuinen en moderne architectuur. De kop-hals-rompboerderij en de Oldambster herenboeren, alle Iconen van de Groninger Platteland komen voorbij in de brochure die door Boerderij in Beeld is uitgegeven.

Boerderij in Beeld – De geschiedenis van de Groninger boerderij


Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Monumentenregister – Register van alle Rijksmonumenten

Agrarisch Erfgoed Nederland – Overkoepelende organisatie van boerderijenstichtingen

AgriWiki – Informatie over agrarisch erfgoed, boerderijen en erven

Libau – Onafhankelijke adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit in Groningen en Drenthe

Subsidies Provincie Groningen – Informatie over de restauratie- en onderhoudsregelingen van de provincie waaronder de GRRG (groot onderhoud Rijksmonumenten), RORG (regulier onderhoud Rijksmonumenten) en de SOK (regulier onderhoud gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden)

Heemschut – Landelijke erfgoedvereniging

Monument en Materiaal – Stichting voor historische bouwmaterialen en bouwhistorisch onderzoek in Groningen