Over de stichting

  

De Boerderijenstichting Groningen is opgericht in 1991. De stichting zet zich in voor het behoud van karakteristieke Groninger boerderijen met hun bijgebouwen en erven in relatie tot het omringende landschap.

De stichting geeft voorlichting en advies aan eigenaren en andere geïnteresseerden en organiseert excursies en lezingen. Ook werkt de stichting mee aan projecten waarbij behoud, herstel of herbestemming van het Groninger agrarisch erfgoed centraal staat. De stichting heeft directe contacten met de monumentenadviesorganisatie Libau.

De stichting kan haar activiteiten uitvoeren dankzij haar donateurs. U kunt zich als donateur aanmelden via het formulier op de pagina Contact.

Bestuurssamenstelling

Boelo ten Have – voorzitter

Luppo Diepenbroek

Herman Waterbolk