Nieuws

Online fair ‘Verduurzaam, behoud én geniet!’

Logt u ook in bij de online Erfgoedloketfair ’Verduurzaam, behoud én geniet!’ op 3 juni 2021?

Het Erfgoedloket Groningen organiseert dit jaar een digitale fair. De Boerderijenstichting beveelt het bezoek aan de fair van harte aan, het belooft een mooi programma te worden.

Hieronder meer informatie van het Erfgoedloket over de fair:

Op 3 juni houden wij weer een Erfgoedloketfair. Dit keer online, dus het Erfgoedloket live bij u thuis op het beeldscherm. Het programma van de fair krijgt steeds meer vorm en bevat allerlei interessante zaken op het gebied van behouden en verduurzamen van uw erfgoed.
Schuif tussen 15 en 20 uur thuis vanuit uw comfortabele stoel aan! U kunt kennissessies bijwonen, standhouders bezoeken op de informatiemarkt, ervaringen uitwisselen met andere erfgoedeigenaren en experts en nog veel meer.

Wilt u meer weten over de verschillende vormen van financieren & subsidies, of over verduurzamen en onderhouden van uw karakteristieke of monumentale pand, meld u dan vooral aan!
Een greep uit de onderwerpen: duurzame isolatiematerialen, zelfscan voor verduurzaming van uw erfgoedpand, kwaliteitseisen bij uitvoering, nieuwe energiebronnen, belang van goed onderhoud, beheren en verzekeren.

Naast het Erfgoedloket zijn onder andere de volgende partners op onze Erfgoedloketfair aanwezig:
Nationaal Coördinator Groningen – voor al uw vragen over versterking van uw woning
Provincie Groningen – informatie over diverse subsidies voor onderhoud
Nationaal Restauratiefonds voor al uw vragen over financieringsmogelijkheden
Monumentenwacht Groningen – voor al uw vragen over onderhoud en het belang van periodieke inspecties
Gemeenten – informatie over ontwikkelingsmogelijkheden en vergunningsprocedures
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – het landelijke kennisinstituut voor monumenten
Instituut Mijnbouwschade Groningen – voor al uw vragen over schadeherstel van uw woning
Groene Grachten – hoe gebruikt u de Groene Menukaart en hoe verduurzaamt u uw pand?
Vereniging Groninger Monument Eigenaren – ‘samen staan we sterk’ voor eigenaren van erfgoedpanden
Bügel Hajema – voor al uw vragen over de aanwijzingsprocedure van uw karakteristieke panden
En diverse andere bedrijven en organisaties.
 
Het programma en een overzicht van deelnemende bedrijven en organisaties vindt u op www.erfgoedloketfair.nl en wordt steeds geactualiseerd, we zijn nog volop bezig met de programmering. Als u zich aanmeldt, dan houden wij u ook via de mail op de hoogte van het programma.

Graag aanmelden
Meld u aan voor de Erfgoedloketfair via: www.erfgoedloketfair.nl of telefonisch via 050 313 27 09.

Het Boerderijenfonds is open voor aanvragen!

Vanaf heden kunnen eigenaren van agrarisch erfgoed een aanvraag indienen bij het Boerderijenfonds. Op www.boerderijenfonds.nl kunt u lezen waar u aan moet voldoen om een aanvraag in te kunnen dienen.

Over het Boerderijenfonds

Het Boerderijenfonds is een stimuleringsfonds voor herbestemming, in combinatie met verduurzaming en restauratie, van agrarisch erfgoed. Het fonds kan eigenaren ondersteunen met een financiële bijdrage en advies. Daarnaast richt het fonds zich op kennisontwikkeling en -verspreiding. Doel is om verdere bewustwording te kweken met betrekking tot hergebruik van agrarisch erfgoed.

Het Boerderijenfonds is een initiatief van de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland die hiervoor een samenwerking is aangegaan met het Nationaal Restauratiefonds. Het Restauratiefonds betaalt de subsidies uit en kan met financiële kennis over het proces van herbestemmen, verduurzamen en restaureren eigenaren ondersteunen. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakte het Boerderijenfonds mogelijk met een bijdrage van 5 miljoen euro voor de periode 2020-2023. Met dit bedrag kunnen zo’n 25 tot 30 projecten worden ondersteund.

Alle informatie op www.boerderijenfonds.nl

Op de website is alle informatie over de werking van het fonds te vinden. Zo wordt beschreven wie er een aanvraag kan indienen en is te lezen waaraan een aanvraag moet voldoen om in behandeling te worden genomen. Raadpleeg daarvoor de Algemene Richtlijnen.

De aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit ervaren specialisten die gezamenlijk de noodzakelijke kennis inbrengen om ingediende projecten op alle aspecten te kunnen beoordelen. Op de website zijn de beoordelingscriteria te vinden die de commissie hanteert. De procedure voor het indienen van een aanvraag is beschreven en er wordt uitgelegd hoe de afhandeling en (eventuele) toekenning van een bijdrage plaatsvinden.

Praktische zaken als inzenddata voor de drie aanvraagrondes en de data voor de spreekuren zijn te vinden op www.boerderijenfonds.nl. De eerste ronde sluit op 1 mei 2020.

De volgende inzendtermijnen sluiten op 1 september 2020 respectievelijk op 15 januari 2021.

Groen Erfgoedcafé afgelast

Vanwege de corona maatregelen is helaas besloten het Groen Erfgoedcafé op zaterdag 28 maart af te gelasten. Op dit moment is het nog onduidelijk of en wanneer we het opnieuw kunnen inplannen. Uw deelnamekosten worden teruggestort en u wordt later over het mogelijk vervolg geïnformeerd.

Namens Erfgoedpartners

Kleine excursie zaterdag 7 september

Graag nodigen wij u uit voor de zogeheten kleine excursie van de BSG. Bij deze excursie nemen we een kijkje op de Enne Jansheerd in Maarhuizen, een plek waar erfgoedwaarden en natuurwaarden bij elkaar komen.

We worden ontvangen door Mayke Zandstra en Gijs van Rhijn en krijgen een rondleiding door de monumentale boerderij, over het erf en het nabijgelegen historische kerkhof op de wierde. Mayke en Gijs zullen hierbij ingaan op de rijke bouw- en bewoningsgeschiedenis maar ook vertellen over de plannen die zij hebben voor het benutten van de boerderij gelegen aan het Pieterpad als plek voor culturele activiteiten en erfgoedtoerisme. Kijkt u voor meer informatie op hun website: www.ennejansheerd.nl.

 

De excursie is van 14.00 uur tot omstreeks 16.00 uur. Het adres is Maarhuizen 3 te Winsum. Vervoer is op eigen gelegenheid. Maarhuizen is te bereiken via een separate afslag op de rotonde bij Ranum. Parkeergelegenheid is nabij de boerderij in de berm langs de weg.

De kosten voor de excursie bedragen €5,- per persoon, inclusief koffie/thee en een gebakje. De kosten voor de excursie dienen bij inschrijving te worden overgemaakt op IBAN rekeningnummer NL81 RABO 0162 2989 00 ten name van de Boerderijenstichting Groningen te Groningen.

 

Opgave is verplicht. U kunt zich per mail opgeven voor de excursie bij het secretariaat (hoving@libau.nl). In verband met de catering vragen wij u om uw deelname uiterlijk 31 augustus door te geven.

   

Inventarisatie dakbedekking n.a.v. asbestsanering

In het kader van het project In Groningen gaat het dak eraf (een initiatief van Libau en Boerderijenstichting Groningen in opdracht van de provincie Groningen) is een inventarisatie gemaakt van bestaande dakmaterialen.  Aanleiding hiervoor is de verplichte asbestsanering voor 2024. 

In dit overzicht worden de bestaande materialen voor de asbestvervanging in beeld gebracht, maar worden ook in het kort kansen en mogelijkheden van de asbestsanering geschetst. Het overzicht biedt handvatten voor eigenaren bij het kiezen van vervangende dakbedekking. 

 

Lezing interieurgeschiedenis voor donateurs

Op 27 november 2018 organiseren wij voor donateurs een bijzondere lezing Schatten achter monumentale voordeuren, door dr. E.F. Koldeweij, senior interieurspecialist van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. De lezing gaat over de ontwikkeling van het Nederlandse woonhuisinterieur door de eeuwen heen. Wij zijn zeer verheugd dat deze vooraanstaand deskundige op het gebied van de Nederlandse interieurgeschiedenis bereid is gevonden deze lezing bij ons te komen houden.

Voorafgaand aan de lezing wordt de jaarlijkse donateursvergadering gehouden. De avond start om 19.30 uur en wordt gehouden in Grand-café Borg Nienoord (in de borg)te Leek.

Donateurs zijn welkom om een introducé mee te nemen.

Fotoboek ‘Verandering, zes boerderijen in Groningen’

In opdracht van Boerderijenstichting Groningen en Erfgoedpartners maakten fotografen Harry Cock en Marieke Kijk in de Vegte in 2017 zes fotoseries over de veranderingen in gebruik en bewoning van boerderijen. Ze maakten gevoelige en kleurrijke portretten van zes boerderijen en hun bewoners in Usquert, Westeremden, Stedum, Midwolda, Bellingwolde en Lauwerzijl.Deze foto’s werden geëxposeerd op landgoed Verhildersum.  

Nu zijn alle foto’s van de expositie met nog wat extra beelden samengebracht in een prachtig fotoboek.
Dus voor hen die het gemist hebben een herkansing. En voor hen die het gezien hebben  een mogelijkheid om het te bewaren. Ingeleid door een essay van Nina van den Broek nemen de foto’s je mee naar het Groninger boerenerf, die dynamische plek waar heden, verleden en toekomst van het platteland zijn samengebald. 

Het boek is uitgegeven door uitgeverij Blauwdruk en verkrijgbaar bij de boekhandel voor 19,50 of te bestellen via www.uitgeverijblauwdruk.nl .

    

 Subsidieregeling Herstel Slingertuinen 2018

 

Via Landschapsbeheer Groningen wordt een subsidieregeling uitgevoerd voor het herstel van slingertuinen bij boerderijen. Eigenaren die voldoen aan de voorwaarden kunnen 60% van de kosten gesubsidieerd krijgen. Wilt u deelnemen aan deze regeling of meer weten, dan kunt u contact opnemen met Landschapsbeheer Groningen, tel. 050-5345 199.