Nieuws

In memoriam – Wijbrand Havik

Begin deze week bereikte ons het bericht dat Wijbrand Havik is overleden. Onze gedachten gaan uit naar Mayke en de kinderen. We zijn terneergeslagen maar ook dankbaar voor alles wat hij voor onze Stichting heeft betekend. Wijbrand stond aan de basis van de Boerderijenstichting Groningen. Niemand had zoveel kennis over de Groninger boerderijen als hij. Wijbrand heeft zijn enorme expertise decennialang aangewend om het onderzoek naar en de doorontwikkeling van de Groninger boerderijen op allerlei manieren te bevorderen. Enkele jaren geleden is Wijbrand om gezondheidsredenen teruggetreden uit het bestuur, maar hij was en blijft voor ons een bron van inspiratie om het werk van de Stichting voort te zetten.

Namens het bestuur van de Boerderijenstichting Groningen


Vooraankondiging Donateursvergadering

In april 2022 organiseren we weer een donateursvergadering. De voorbereidingen hiervoor zijn in gang gezet. We zullen te gast zijn bij Wim Pastoor en Annie Beukema op de boerderij Pabema te Zuidhorn. Pabema is bij de afsluiting van het Jaar van de Boerderij 2013 verkozen tot mooiste herbestemde boerderij van Nederland. Op het programma staat een lezing over dendrochronologie, ofwel het dateren van hout om de ouderdom van gebouwen te kunnen determineren. Voorafgaand aan de lezing vindt onze jaarlijkse donateursvergadering plaats, waarin we kort onze activiteiten en bestuurlijk nieuws zullen bespreken. Ook is het mogelijk om de boerderij en het erf te verkennen. Nadere informatie over de exacte datum en het programma volgt binnenkort.


Groen Erfgoedcafé – 26 maart 2022

Heilien Tonckens over stinzenplanten

Beeld: Iwema-Steenhuis, Niebert; foto: René Oosterhuis

UPDATE 17/2: Door de versoepelingen zijn er weer een paar plekjes extra vrijgekomen. U kunt zich weer aanmelden.

UPDATE 7/2: de inschrijving is gesloten vanwege het grote aantal aanmeldingen. Hou de website van Erfgoedpartners in de gaten om te zien er nog plekken beschikbaar komen. Versoepelingen van de coronaregels kunnen er voor zorgen dat er meer plaatsen beschikbaar komen.

In het Groen Erfgoedcafé 2022 is een hoofdrol weggelegd voor stinzenplanten. Ieder voorjaar kleuren borgtuinen wit, geel en lichtpaars door alle krokussen, sneeuwklokjes en aronskelken. Deze börgbloumkes, zoals ze in het Gronings heten, staan centraal in de lezing van Heilien Tonckens, stinzenplanten-deskundige.
Het Groen Erfgoedcafé strijkt deze keer neer in het Westerkwartier met de Coendersborg in Nuis en Iwema-Steenhuis in Niebert als stralend middelpunt. Na de lezing in het dorpshuis ‘De Vrijborg’ volgt de excursie onder leiding van (vrijwillige) medewerkers van Stichting Het Groninger Landschap. We gaan de bloeiende stinzenplanten zien bij de borg en het steenhuis en krijgen uitleg over steenhuizen en hun tuinen en geschiedenis. Behalve de tuinen is ook de gerenoveerde Coendersborg te bezichtigen. Voor het vervoer van/naar het Iwema-Steenhuis wordt een historische bus van het Nationaal Bus Museum in Hoogezand ingezet.

Heilien Tonckens is een specialist op het gebied van stinzenplanten. Zij heeft veel stinzen, steenhuizen en borgterreinen geïnventariseerd, waardoor er nu veel kennis is over de stinzenplanten. Ook heeft zij het boek ‘Basisgids Stinzenplanten’ geschreven. Heilien is initiatiefnemer van en docent aan de ecologische hoveniersopleiding. Daarnaast heeft zij een adviesbureau.
Het Groen Erfgoedcafé wordt georganiseerd door: Boerderijenstichting Groningen, Erfgoedvereniging Heemschut Groningen, Nederlandse Tuinenstichting Groningen en Stichting ‘Het Tuinpad OP’ in samenwerking met Erfgoedpartners en Het Groninger Landschap.

Coendersborg
De geschiedenis van de Coendersborg gaat terug tot de zeventiende eeuw. De oude borg raakte in verval en werd in 1813 vervangen door een landhuis: de huidige Coendersborg. Het pand is opgetrokken in neoclassicistische stijl, met een lage beneden- en een hoge bovenverdieping. De borg maakt deel uit van een historische buitenplaats met een oppervlakte van 74 hectare. Het landgoed biedt een grote variëteit aan natuur: bloemrijke graslanden omzoomd met houtsingels, loof- en naaldbomen en zelfs een klein heideveldje. Veel bijzondere dieren vinden hier hun plek.

Iwema-Steenhuis
Het Iwema-Steenhuis is rond 1400 gebouwd door de familie Iwema. Het is het enig overgebleven steenhuis in de provincie Groningen. Anders dan met andere steenhuizen in de provincie, werd het Iwema-Steenhuis niet omgebouwd tot een luxe landhuis. Dit komt waarschijnlijk omdat de Iwema’s niet tot de Ommelander adel behoorden, hoewel het steenhuis rond 1850 wel ingrijpend werd verbouwd. In de schuur achter het steenhuis is het molen- en bakkerijmuseum ’t Steenhuus gevestigd. De dikste boom van de provincie Groningen staat hier: een rode beuk met een omtrek van maar liefst zes meter. In de fruitboomgaard staan Groninger appel- en perensoorten. Ook zijn er op het landgoed elzensingels die zo kenmerkend zijn voor het Zuidelijk Westerkwartier.

Deelname kost € 12,50 per persoon voor donateurs.
Niet-donateurs betalen € 17,50 per persoon.
Dit is inclusief koffie/thee inloop en twee consumpties bij de afsluiting.
Aanmelding
Opgeven kan tot 21 maart 2022 via de website:
www.erfgoedpartners.nl/cursus/groen-erfgoedcafe
Vragen over uw aanmelding? Mail dan naar: info@erfgoedpartners.nl
LET OP: Het aantal plaatsen is beperkt dus vol is vol!

UPDATE 7/2: de inschrijving is gesloten vanwege het grote aantal aanmeldingen. Hou de website van Erfgoedpartners in de gaten om te zien er nog plekken beschikbaar komen. Versoepelingen van de coronaregels kunnen er voor zorgen dat er meer plaatsen beschikbaar komen.

UPDATE 17/2: Door de versoepelingen zijn er weer een paar plekjes extra vrijgekomen. U kunt zich weer aanmelden.

 


Online informatieavond Verduurzaming 2 maart 2022

Het Boerderijenfonds organiseert op 2 maart aanstaande van 19.30- 20.30 een
online TEAMS-informatieavond over verduurzaming in monumenten.

We doen dit aan de hand van één concrete casus, de Adelaerthoeve in Arnhem. De Adelaerthoeve is een voormalige, in 1947 tot boerderij omgebouwde, vliegtuig- hangaar uit de Tweede Wereldoorlog, als onderdeel van Fliegerhorst Deelen. Het rijksmonument wordt herbestemd tot boetiekhotel met ruimte voor publieke activiteiten. Als onderdeel daarvan worden verduurzamingsmaatregelen getroffen. Een deel daarvan is reeds uitgevoerd, en een deel bevindt zich nog in de planfase. Een mooi moment dus om met de eigenaar, Senol Türkel, in gesprek te gaan en van zijn ervaringen te leren. Gespreksleider van de avond is Jill Vervoort, expert verduurzaming bij De Groene Grachten. Tevens lid van de beoordelingscommissie van het Boerderijenfonds. Zij gaat in gesprek met de eigenaar van de Adelaerthoeve over het proces wat doorlopen werd. Daarin werd onderzocht welke vakdisciplines ingeschakeld moeten worden, welke verduurzamingsmaatregelen er mogelijk zijn en wat de rol van de overheid is. Tijdens het gesprek worden ook de gekozen maatregelen belicht. De bijeenkomst is interessant voor boerderij eigenaren die meer willen weten over de mogelijkheden voor verduurzaming van hun pand. Tijdens het gesprek is er voor deelnemers gelegenheid om vragen te stellen.
Gezien het karakter van de bijeenkomst is er ruimte voor maximaal 20 deelnemers.

Gegevens:
– Het gesprek vindt plaats via TEAMS
– Tijdstip: 2 maart 2022, van 19.30-20.30. Inloggen om 19.15
Aanmelden kan via een mail naar bureau@boerderijenfonds.nl onder vermelding van uw naam en uw emailadres.
U ontvangt dan een paar dagen voor de informatieavond een TEAMS-link voor de bijeenkomst.


Online fair ‘Verduurzaam, behoud én geniet!’

Logt u ook in bij de online Erfgoedloketfair ’Verduurzaam, behoud én geniet!’ op 3 juni 2021?

Het Erfgoedloket Groningen organiseert dit jaar een digitale fair. De Boerderijenstichting beveelt het bezoek aan de fair van harte aan, het belooft een mooi programma te worden.

Hieronder meer informatie van het Erfgoedloket over de fair:

Op 3 juni houden wij weer een Erfgoedloketfair. Dit keer online, dus het Erfgoedloket live bij u thuis op het beeldscherm. Het programma van de fair krijgt steeds meer vorm en bevat allerlei interessante zaken op het gebied van behouden en verduurzamen van uw erfgoed.
Schuif tussen 15 en 20 uur thuis vanuit uw comfortabele stoel aan! U kunt kennissessies bijwonen, standhouders bezoeken op de informatiemarkt, ervaringen uitwisselen met andere erfgoedeigenaren en experts en nog veel meer.

Wilt u meer weten over de verschillende vormen van financieren & subsidies, of over verduurzamen en onderhouden van uw karakteristieke of monumentale pand, meld u dan vooral aan!
Een greep uit de onderwerpen: duurzame isolatiematerialen, zelfscan voor verduurzaming van uw erfgoedpand, kwaliteitseisen bij uitvoering, nieuwe energiebronnen, belang van goed onderhoud, beheren en verzekeren.

Naast het Erfgoedloket zijn onder andere de volgende partners op onze Erfgoedloketfair aanwezig:
Nationaal Coördinator Groningen – voor al uw vragen over versterking van uw woning
Provincie Groningen – informatie over diverse subsidies voor onderhoud
Nationaal Restauratiefonds voor al uw vragen over financieringsmogelijkheden
Monumentenwacht Groningen – voor al uw vragen over onderhoud en het belang van periodieke inspecties
Gemeenten – informatie over ontwikkelingsmogelijkheden en vergunningsprocedures
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – het landelijke kennisinstituut voor monumenten
Instituut Mijnbouwschade Groningen – voor al uw vragen over schadeherstel van uw woning
Groene Grachten – hoe gebruikt u de Groene Menukaart en hoe verduurzaamt u uw pand?
Vereniging Groninger Monument Eigenaren – ‘samen staan we sterk’ voor eigenaren van erfgoedpanden
Bügel Hajema – voor al uw vragen over de aanwijzingsprocedure van uw karakteristieke panden
En diverse andere bedrijven en organisaties.
 
Het programma en een overzicht van deelnemende bedrijven en organisaties vindt u op www.erfgoedloketfair.nl en wordt steeds geactualiseerd, we zijn nog volop bezig met de programmering. Als u zich aanmeldt, dan houden wij u ook via de mail op de hoogte van het programma.

Graag aanmelden
Meld u aan voor de Erfgoedloketfair via: www.erfgoedloketfair.nl of telefonisch via 050 313 27 09.


Het Boerderijenfonds is open voor aanvragen!

Vanaf heden kunnen eigenaren van agrarisch erfgoed een aanvraag indienen bij het Boerderijenfonds. Op www.boerderijenfonds.nl kunt u lezen waar u aan moet voldoen om een aanvraag in te kunnen dienen.

Over het Boerderijenfonds

Het Boerderijenfonds is een stimuleringsfonds voor herbestemming, in combinatie met verduurzaming en restauratie, van agrarisch erfgoed. Het fonds kan eigenaren ondersteunen met een financiële bijdrage en advies. Daarnaast richt het fonds zich op kennisontwikkeling en -verspreiding. Doel is om verdere bewustwording te kweken met betrekking tot hergebruik van agrarisch erfgoed.

Het Boerderijenfonds is een initiatief van de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland die hiervoor een samenwerking is aangegaan met het Nationaal Restauratiefonds. Het Restauratiefonds betaalt de subsidies uit en kan met financiële kennis over het proces van herbestemmen, verduurzamen en restaureren eigenaren ondersteunen. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakte het Boerderijenfonds mogelijk met een bijdrage van 5 miljoen euro voor de periode 2020-2023. Met dit bedrag kunnen zo’n 25 tot 30 projecten worden ondersteund.

Alle informatie op www.boerderijenfonds.nl

Op de website is alle informatie over de werking van het fonds te vinden. Zo wordt beschreven wie er een aanvraag kan indienen en is te lezen waaraan een aanvraag moet voldoen om in behandeling te worden genomen. Raadpleeg daarvoor de Algemene Richtlijnen.

De aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit ervaren specialisten die gezamenlijk de noodzakelijke kennis inbrengen om ingediende projecten op alle aspecten te kunnen beoordelen. Op de website zijn de beoordelingscriteria te vinden die de commissie hanteert. De procedure voor het indienen van een aanvraag is beschreven en er wordt uitgelegd hoe de afhandeling en (eventuele) toekenning van een bijdrage plaatsvinden.

Praktische zaken als inzenddata voor de drie aanvraagrondes en de data voor de spreekuren zijn te vinden op www.boerderijenfonds.nl. De eerste ronde sluit op 1 mei 2020.

De volgende inzendtermijnen sluiten op 1 september 2020 respectievelijk op 15 januari 2021.


Groen Erfgoedcafé afgelast

Vanwege de corona maatregelen is helaas besloten het Groen Erfgoedcafé op zaterdag 28 maart af te gelasten. Op dit moment is het nog onduidelijk of en wanneer we het opnieuw kunnen inplannen. Uw deelnamekosten worden teruggestort en u wordt later over het mogelijk vervolg geïnformeerd.

Namens Erfgoedpartners


Kleine excursie zaterdag 7 september

Graag nodigen wij u uit voor de zogeheten kleine excursie van de BSG. Bij deze excursie nemen we een kijkje op de Enne Jansheerd in Maarhuizen, een plek waar erfgoedwaarden en natuurwaarden bij elkaar komen.

We worden ontvangen door Mayke Zandstra en Gijs van Rhijn en krijgen een rondleiding door de monumentale boerderij, over het erf en het nabijgelegen historische kerkhof op de wierde. Mayke en Gijs zullen hierbij ingaan op de rijke bouw- en bewoningsgeschiedenis maar ook vertellen over de plannen die zij hebben voor het benutten van de boerderij gelegen aan het Pieterpad als plek voor culturele activiteiten en erfgoedtoerisme. Kijkt u voor meer informatie op hun website: www.ennejansheerd.nl.

 

De excursie is van 14.00 uur tot omstreeks 16.00 uur. Het adres is Maarhuizen 3 te Winsum. Vervoer is op eigen gelegenheid. Maarhuizen is te bereiken via een separate afslag op de rotonde bij Ranum. Parkeergelegenheid is nabij de boerderij in de berm langs de weg.

De kosten voor de excursie bedragen €5,- per persoon, inclusief koffie/thee en een gebakje. De kosten voor de excursie dienen bij inschrijving te worden overgemaakt op IBAN rekeningnummer NL81 RABO 0162 2989 00 ten name van de Boerderijenstichting Groningen te Groningen.

 

Opgave is verplicht. U kunt zich per mail opgeven voor de excursie bij het secretariaat (hoving@libau.nl). In verband met de catering vragen wij u om uw deelname uiterlijk 31 augustus door te geven.

   


Inventarisatie dakbedekking n.a.v. asbestsanering

In het kader van het project In Groningen gaat het dak eraf (een initiatief van Libau en Boerderijenstichting Groningen in opdracht van de provincie Groningen) is een inventarisatie gemaakt van bestaande dakmaterialen.  Aanleiding hiervoor is de verplichte asbestsanering voor 2024. 

In dit overzicht worden de bestaande materialen voor de asbestvervanging in beeld gebracht, maar worden ook in het kort kansen en mogelijkheden van de asbestsanering geschetst. Het overzicht biedt handvatten voor eigenaren bij het kiezen van vervangende dakbedekking. 


Lezing interieurgeschiedenis voor donateurs

Op 27 november 2018 organiseren wij voor donateurs een bijzondere lezing Schatten achter monumentale voordeuren, door dr. E.F. Koldeweij, senior interieurspecialist van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. De lezing gaat over de ontwikkeling van het Nederlandse woonhuisinterieur door de eeuwen heen. Wij zijn zeer verheugd dat deze vooraanstaand deskundige op het gebied van de Nederlandse interieurgeschiedenis bereid is gevonden deze lezing bij ons te komen houden.

Voorafgaand aan de lezing wordt de jaarlijkse donateursvergadering gehouden. De avond start om 19.30 uur en wordt gehouden in Grand-café Borg Nienoord (in de borg)te Leek.

Donateurs zijn welkom om een introducé mee te nemen.


Fotoboek ‘Verandering, zes boerderijen in Groningen’

In opdracht van Boerderijenstichting Groningen en Erfgoedpartners maakten fotografen Harry Cock en Marieke Kijk in de Vegte in 2017 zes fotoseries over de veranderingen in gebruik en bewoning van boerderijen. Ze maakten gevoelige en kleurrijke portretten van zes boerderijen en hun bewoners in Usquert, Westeremden, Stedum, Midwolda, Bellingwolde en Lauwerzijl.Deze foto’s werden geëxposeerd op landgoed Verhildersum.  

Nu zijn alle foto’s van de expositie met nog wat extra beelden samengebracht in een prachtig fotoboek.
Dus voor hen die het gemist hebben een herkansing. En voor hen die het gezien hebben  een mogelijkheid om het te bewaren. Ingeleid door een essay van Nina van den Broek nemen de foto’s je mee naar het Groninger boerenerf, die dynamische plek waar heden, verleden en toekomst van het platteland zijn samengebald. 

Het boek is uitgegeven door uitgeverij Blauwdruk en verkrijgbaar bij de boekhandel voor 19,50 of te bestellen via www.uitgeverijblauwdruk.nl .

    

 


Subsidieregeling Herstel Slingertuinen 2018

 

Via Landschapsbeheer Groningen wordt een subsidieregeling uitgevoerd voor het herstel van slingertuinen bij boerderijen. Eigenaren die voldoen aan de voorwaarden kunnen 60% van de kosten gesubsidieerd krijgen. Wilt u deelnemen aan deze regeling of meer weten, dan kunt u contact opnemen met Landschapsbeheer Groningen, tel. 050-5345 199.