Teenstraprijs

  winnaar Teenstraprijs 2010

Elke twee jaar wordt door de Boerderijenstichting Groningen een prijs uitgeschreven voor de mooiste boerderij  van Groningen in een bepaalde categorie. Met de prijs worden eigenaren gehonoreerd die op een respectvolle en inspirerende wijze een bestemming hebben gegeven aan een historische boerderij. Daarnaast wil de stichting met deze prijs ook een groter publiek bewust maken van de waarde van oude boerderijen als beeldbepalend element in het Groninger landschap.

De TEENSTRAPRIJS is vernoemd naar leden van de gelijknamige familie die rond de eeuwwisseling van de 18e-19e eeuw hebben geleefd. De zeer jonge broers Douwe en Aedske hebben naam gemaakt met het inpolderen van het Ruigezand, dat destijds nog buitendijks land was. De nieuwe polder wordt op voorbeeldige wijze ingericht. Alle aspecten van de inpoldering worden door de broers georganiseerd en uitgevoerd; van landmeetkunde voor het bepalen van de kavelpatronen tot aan de verzorging van de grote groepen werklieden die worden ingeschakeld. Nadat de polderwerken zijn gerealiseerd blijken de Teenstra’s ook opvallend progressief in het leiden van hun grote landbouwbedrijven. Nog steeds zijn sprekende voorbeelden aanwezig ondermeer in de vorm van de twee prachtige boerderijen op het Ruigezand.


TEENSTRAPRIJS 2014
Thema: de mooiste agrarische nieuwbouw op een bestaand erf

Jury:
Dhr. L. Diepenbroek bestuurslid BSG
Dhr. R. Hendriks architect, directeur van Bureau DAAD
Dhr. P. Prins projectleider LTO-Noord
Dhr. H. Staghouwer gedeputeerde van de provincie Groningen
Mevr. S. van der Wal groenontwerper, eigenaar van Het NoorderErf

Winnaar: Maatschap Hoenderken, Zuidlaarderweg 73 Noordlaren

In 2012 heeft vader Hendrik en zoon Luuk Hoenderken in de bebouwde kom van het Groningse dorp Noordlaren een bijzonder ligboxenstal gebouwd. Dit als resultaat van een zoektocht naar uitbreidingsmogelijkheden vanaf 2006. Op het erf staan tevens de bestaande woonboerderij, de oude ligboxenstal uit 1975 en de monumentale molen De Korenschoof.
Maatschap Hoenderken heeft op eigen initiatief architect Tonnis Bouwman in de arm genomen en zijn samen aan het tekenen geslagen. Dit heeft geresulteerd in een tweekapper niet te hoog en bekleed met hout. De stal heeft dezelfde noklijn als de oorspronkelijke boerderij en met een prachtige zichtlijn op de monumentale molen. Van binnen biedt de stal ruimte en veel licht.
Bij de optimalisatie van de bedrijfsvoering heeft Hoenderken gevoel gehouden voor het landschap en de directe leefomgeving. Voor de erfbeplanting was een geïntegreerd sterk ontwerp gemaakt. Het is geen afschermende beplanting rondom maar een in zorgvuldige plukjes aangebrachte hoeveelheid groen op plekken die soms het gebouw afschermen, soms juist in het zicht laten. Hierdoor ontstaat een spannend geheel met doorkijkjes. Het relatief grote complex krijgt hierdoor een acceptabele maat in de kleinschalige dorpscontext.


TEENSTRAPRIJS 2012
Thema: Horeca in historische boerderijen

Jury:
Dhr. L. Diepenbroek bestuurslid BSG
Dhr. K. Holstein restauratie-architect
Mevr. P. Karistinos-Smit eigenaar Landgoed Westerlee
Dhr. P. de Vey Mestdagh gedeputeerde van de provincie Groningen
Mevr. A. de Winter wethouder te Menterwolde

Winnaar: Smeerlings Theehuys, Smeerling 15, Smeerling
Exploitant: Theo en Annemarieke Kelders

In Smeerling staan een aantal Westerwoldse boerderijen uit de zeventiende en achttiende eeuw. Smeerlings Theehuys, een horecavoorziening, is gevestigd in een van deze gerestaureerde boerderijen. De huidige woongedeelte dateert uit 1742. De schuur is jonger. De huidige boerderij is in 1993 grondig gerestaureerd. De schuur is sinds 1996 in gebruik als theeschenkerij. In het theehuis bevindt zich een glazen ruimte. Over de glazen ruimte ligt een soort loopbrug, zodat men zicht heeft op de dakconstructie van de schuur.


TEENSTRAPRIJS 2010
Thema: Meervoudige bewoning in historische boerderijen

Jury:
Dhr. L. Diepenbroek bestuurslid BSG
Mw. R. van den Aker wethouder van gemeente Oldambt
Dhr. W. Moorlag gedeputeerde van de provincie Groningen
Dhr. J. Wigboldus voorzitter van de Vereniging Groninger Dorpen
Dhr. R. Hendriks architect, directeur van Bureau DAAD

Winnaar: Families Smit. Uitterdijk, Don, Uiterburen 45 Zuidbroek

Het pand is een karakteristieke boerderij van het Oldambster type, vanouds een akkerbouwbedrijf zoals gebruikelijk in deze streek. Aanvankelijk is de agrarische functie gecombineerd met de vier zelfstandige wooneenheden. Na verloop van tijd wordt dit echter toch bezwaarlijk en wordt de schuur voor andere doeleinden in gebruik genomen die meer past bij de meervoudige bewoning. Uiterburen 45 is een goed voorbeeld waarbij gebruik is gemaakt van de vaak grote omvang van onze boerderijen; de vier wooneenheden die in dit pand zijn gevestigd vormen de economische basis om een dergelijk complex in stand te houden. De inzet van de familie Smit heeft geresulteerd in een prachtig complex van historische boerderij en bijbehorende erf waarvan de toekomst weer is gewaarborgd.


TEENSTRAPRIJS 2008
Thema: nieuwe functies voor oude boerderijen

Jury:
Dhr. B.L. ten Have bestuurslid BSG
Mevr. R. van den Aker wethouder van gemeente Oldambt
Mevr. J. Louwes donateur BSG
Dhr. J.R.A. Boertjens wethouder Delfzijl
Dhr. J. Wijnsema

Winnaar: Alberdaheerd, Sierviskwekerij Boerma, Boslaan 1 ’t Zandt

De Alberdaheerd is een historisch boerderij op een fraai omgracht erf en valt van de openbare weg op door de oprijlaan en het bijzondere theehuis boven de gracht. De viskwekerij is een indrukwekkende activiteit, die zowel binnen als buiten veel ruimte inneemt, maar niet opvalt. Er is sprake van een bruisende dynamiek is een rustgevende omgeving. De Alberdaheerd heeft een nieuwe bestemming die op zeer professionele wijze wordt behartigd op een verzorgd historisch erf, waarbij de vele vijvers een bijzondere dimensie vormen.


TEENSTRAPRIJS 2006
Thema: mooiste historische boerderij met een modern agrarisch bedrijf

Winnaar: Familie van den Aker, Polderweg 25 Oostwold (Oldambt)