Kleine excursie zaterdag 7 september

Graag nodigen wij u uit voor de zogeheten kleine excursie van de BSG. Bij deze excursie nemen we een kijkje op de Enne Jansheerd in Maarhuizen, een plek waar erfgoedwaarden en natuurwaarden bij elkaar komen.

We worden ontvangen door Mayke Zandstra en Gijs van Rhijn en krijgen een rondleiding door de monumentale boerderij, over het erf en het nabijgelegen historische kerkhof op de wierde. Mayke en Gijs zullen hierbij ingaan op de rijke bouw- en bewoningsgeschiedenis maar ook vertellen over de plannen die zij hebben voor het benutten van de boerderij gelegen aan het Pieterpad als plek voor culturele activiteiten en erfgoedtoerisme. Kijkt u voor meer informatie op hun website: www.ennejansheerd.nl.

De excursie is van 14.00 uur tot omstreeks 16.00 uur. Het adres is Maarhuizen 3 te Winsum. Vervoer is op eigen gelegenheid. Maarhuizen is te bereiken via een separate afslag op de rotonde bij Ranum. Parkeergelegenheid is nabij de boerderij in de berm langs de weg.

De kosten voor de excursie bedragen €5,- per persoon, inclusief koffie/thee en een gebakje. De kosten voor de excursie dienen bij inschrijving te worden overgemaakt op IBAN rekeningnummer NL81 RABO 0162 2989 00 ten name van de Boerderijenstichting Groningen te Groningen.

Opgave is verplicht. U kunt zich per mail opgeven voor de excursie bij het secretariaat (hoving@libau.nl). In verband met de catering vragen wij u om uw deelname uiterlijk 31 augustus door te geven.

 

 

   

Inventarisatie dakbedekking n.a.v. asbestsanering

In het kader van het project In Groningen gaat het dak eraf (een initiatief van Libau en Boerderijenstichting Groningen in opdracht van de provincie Groningen) is een inventarisatie gemaakt van bestaande dakmaterialen.  Aanleiding hiervoor is de verplichte asbestsanering voor 2024. 

In dit overzicht worden de bestaande materialen voor de asbestvervanging in beeld gebracht, maar worden ook in het kort kansen en mogelijkheden van de asbestsanering geschetst. Het overzicht biedt handvatten voor eigenaren bij het kiezen van vervangende dakbedekking. 

 

Lezing interieurgeschiedenis voor donateurs

Op 27 november 2018 organiseren wij voor donateurs een bijzondere lezing Schatten achter monumentale voordeuren, door dr. E.F. Koldeweij, senior interieurspecialist van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. De lezing gaat over de ontwikkeling van het Nederlandse woonhuisinterieur door de eeuwen heen. Wij zijn zeer verheugd dat deze vooraanstaand deskundige op het gebied van de Nederlandse interieurgeschiedenis bereid is gevonden deze lezing bij ons te komen houden.

Voorafgaand aan de lezing wordt de jaarlijkse donateursvergadering gehouden. De avond start om 19.30 uur en wordt gehouden in Grand-café Borg Nienoord (in de borg)te Leek.

Donateurs zijn welkom om een introducé mee te nemen.

Fotoboek 'Verandering, zes boerderijen in Groningen'

In opdracht van Boerderijenstichting Groningen en Erfgoedpartners maakten fotografen Harry Cock en Marieke Kijk in de Vegte in 2017 zes fotoseries over de veranderingen in gebruik en bewoning van boerderijen. Ze maakten gevoelige en kleurrijke portretten van zes boerderijen en hun bewoners in Usquert, Westeremden, Stedum, Midwolda, Bellingwolde en Lauwerzijl.Deze foto's werden geëxposeerd op landgoed Verhildersum.  

Nu zijn alle foto's van de expositie met nog wat extra beelden samengebracht in een prachtig fotoboek.
Dus voor hen die het gemist hebben een herkansing. En voor hen die het gezien hebben  een mogelijkheid om het te bewaren. Ingeleid door een essay van Nina van den Broek nemen de foto’s je mee naar het Groninger boerenerf, die dynamische plek waar heden, verleden en toekomst van het platteland zijn samengebald. 

Het boek is uitgegeven door uitgeverij Blauwdruk en verkrijgbaar bij de boekhandel voor 19,50 of te bestellen via www.uitgeverijblauwdruk.nl .

    

 Subsidieregeling Herstel Slingertuinen 2018

 

Via Landschapsbeheer Groningen wordt een subsidieregeling uitgevoerd voor het herstel van slingertuinen bij boerderijen. Eigenaren die voldoen aan de voorwaarden kunnen 60% van de kosten gesubsidieerd krijgen. Wilt u deelnemen aan deze regeling of meer weten, dan kunt u contact opnemen met Landschapsbeheer Groningen, tel. 050-5345 199.

 


Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. OK